Joosep

Joosep (või siis ka lihtsalt Joss) oli üks tubli koer. Tõult oli ta puhtatõulise krantsi ja puhtatõulise krantsi segu, seega üks puhtatõuline krants; koer nagu koer olema peab – selleks, et teda paitada, ei pidanud ju ometi kummarduma. Iseloomult tahtis ta hoolega mängida, aga kippus endast väga kurja muljet jätma. Ega tema suurus ka just pisike polnud – seegi mängis kurjale ilmele kaasa.
Sündinud oli meie Joss 2004. aasta märtsis (05.03.2004) ja suri ta 2014 kevadel (24.05.2014).

 

Pikem jutt Joosepi lahkumise puhul ilmus meie peasaidil.

Allpool on näha veel rohkem pilte Joosepi kohta – olgu see meie mälestuseks Joosepist (kerides tekib pilt juurde).